Fledermäuse

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus)

Grosses Mausohr (Myotis myotis)

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus)

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii)

Weissrandfledermaus (Pipistrellus kuhlii)

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii)